בנות בתולה ע''פ היהדות


מתוך מכתב עתיק יומין של רב

בתולה קלה בליבה, טובה עם מי שטוב עמה ורעה עם מי שרע אתה. פרנסתה ממלאכות חכמה. מתרחקת מריב ומחלוקת עם שכנים ויש לה חן. יהיו לה שני אנשים וכבוד מהם. אישה אחרת תעשה לה חבורה בראשה עקב ריב. אישה אחת תעשה לה טובות הרבה זמן ארוך. בכור פרי בטנה - אפשר שלא יחיה זמן ארוך. יהיה לה מחלוקת עם שכניה וגם יהיה לה מחלוקת עם אבותיה. יהיה לה חולי ראש, קיבה ולב. תהיה עשירה ותוליד בנים ויש לה סימן בגופה או בפניה או בבטנה ופניה אדומות בהתפרצות הכעס, בעלת גסות רוח. שוקיה עבות ולבנות, בגיל שלוש תחלה וסכנה תבוא עליה ובני אדם אינם אוהבים אותה. "נקיה במעשיה" אבל חשודה על דבר זימה. אחר חרפות הרבה - תגיע לכבוד., משתחווה לכולם (מתנהגת יפה) ומזלה טוב בעושר ובבנים, אבל לא בבנות. סופה רע מזלה גורם לה שתשב בזמנים מסוימים בחולי ובסכנה, מזיקים ושדים יזיקו לה בלילה (טוב אם תשים בחגורתה ראש נחש מיובש נגד כישוף). בגיל חמש תעבור ממקום למקום ואחרי שנתיים תחזור לביתה. ואוהבת את בעלה ובעלה אינו אוהב אותה ומלקנא לה עם אנשים רבים. תחלה בגילים שלוש, שמונה, חמש עשרה, שש עשרה ואם לא תתרפא בגיל שלושים ושש תמות ואם תתרפא אז תחיה לפי שעת הלידה שלה ביום השבועי. סימן יש לה בבטנה או ברגל ימין


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.